Elefanter - Massor med information om elefanter
Elefantens snabbel

Elefantens snabbel

En elefants snabel är mycket stark, flexibel och används till många saker. Totalt finns de cirka 400 muskler i snabeln.

Snabeln utseende skiljer lite mellan den asiatiska och afrikanska elefanten. På den asiatiska elefanten finns det en fingerliknande utväxt på snabel och den afrikanska elefantens snabel har två fingerliknande utväxter. Detta innebär att en afrikansk elefant kan greppa saper med sina två fingrar men en asiatisk elefant rullar upp saker med snabeln för att kunna bär de.

Längden på en elefants snabel

Enligt en fabel så fick elefanten sin långa snabel när en krokodil bet den i näsan och vägrade släppa förrän snabeln var 3 meter lång.

Längden på den längsta uppmätta elefantsnabeln är 3.5 meter ???.

Snabeln för kommunikation

Längden på elefantens snabel

Elefanter använder snabeln för att kommunicera med. Detta kan vara för att påkalla uppmärksamhet, varna för faror eller samla ihop flocken.Elefantsnabeln för att dricka med

Elefanten använder sin snabel för att dricka vatten med. Elefanten suger upp vatten i snabeln och sedan sprutar in vattnet i munnen.

Små elefantkalvar använder dock inte snabeln när de diar utan suger då direkt med munnen.

Äta med hjälp av snabeln

Äta med hjälp av snabeln

Elefanten använder sin snabel för att bryta loss grenar eller kvistar. Elefanter plockar även upp maten med elefanten och stoppar den sedan in maten i munnen.

Duscha elefanten

Elefanten använder även snabeln för att duscha av kroppen genom att sufa in vatten i snabeln och spruta vattnet över kroppen.

Kasta sand på kroppen

Elefanter kastar även sand och grus över kroppen med hjälp av snabeln