Elefanter - Massor med information om elefanter
Elefantens liv

Elefantens liv

En elefant är dräktig under väldigt lång tid. Man räknar med att elefanter kan vara dräktiga i 22 månader. Tvillingfödslar bland elefanter är mycket ovanligt utan ofta föds endast en elefantunge, kalv, som väger omkring 100 kg.

Elefantkalven kommer ur en kanal som ligger på buken mellan bakbenen och därför faller elefantungen "bara" knappt en meter istället för två meter om öppningen lång där de flesta andra dur föder fram sina kalvar. Elefantkalvar kan resa sig upp och börja gå ganska snart efter födseln.

Elefanter diar

Elefantkalven diar under cirka 18 månader. När elefanten diar använder den direkt munnen om inte sin snabel.

Elefantungen diar inte bara sin egen mor utan alla honorna i flocken diar kalven ifrån. Vid cirka 6 månader börjar elefantkalven äta fast föda och elefanten övergår till enbart fast mat vid omkring 1½-års ålder.Elefanthanarna lämna flocken

Elefanthanarna lämna flocken

En elefanthanen lämnar elefantflocken när de blir cirka 8 år. Då kan elefanthanen blida en flock tillsammans med andra yngre elefanter eller ansöka sig till någon äldre elefanthane.

Elefanter parar sig

Honelefanter kan para sig från 10 års ålder men normalt är att de får sin första kalv mellan 15-20 år. Hanarna para sig tidigast när den är 20 år.

Elefanter dör

En vild elefant blir sällan mer än 65 år. Elefanter kan dock bli äldre än detta och den äldsta kända elefanten var en asiatisk elefant i Taiwan som levde till 86 års ålder.