Elefanter - Massor med information om elefanter
Flockar och hjordar av elefanter

Flockar och hjordar av elefanter

Elefanthonor bildar hjordar med sina elefantungar men de yngre hanarna lever i mindre grupper och äldre elefanthanar lever oftare ensamma. Detta flockbetende påminner lite om lejonen där också mamman bildar en flock tillsammans med andra mammor. Elefantflocken leds av dan äldsta elefanthonan som benämns matriarken

En elefantflock kan bestå av mellan 8 och 50 elefanter och alla elefanterna är släkt med varandra. Den manliga elefanterna stannar i flocken till de blir könsmogna vid omkring 8-års åldern.

När de är dags för parning kan några hanar vara tillsammans med flocken i ett par månader. Det är dock bara den dominerande hanen, ofta den äldsta, som får para sig.